KOBA.jpg

KOBA

Sexo: hembra
Edad: para ser confirmado
Tamaño: mediana
Raza: mestiza
Con otros perros: para ser confirmado

mas informacion proximamente

¡Contacta con nosotros si puedes ofrecer a Koba un hogar!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gender: Female
Age: TBC
Size: Medium
Breed: Mixed breed
Other dogs: TBC

More information to follow soon

Please contact us if you can offer Koba a forever home!